11. maja 2018.

Dnevna bolnica

  • U našoj dnevnoj bolnici primenjuje se specifična onkološka terapija -  hemioterapija, biološka terapija, imunoterapija i hormonoterapija;

   • Individualni pristup i određivanje specifične onkološke, suportivne i simptomatske terapije i nege prema potrebama pacijenta.

   • Posebnu pažnju obraćamo kako na sprečavanje , tako i na zbrinjavanje potencijalnih toksičnosti primenjene terapije.

  • Terapija se sprovodi u prijatnoj i udobnoj atmosferi, po najsavremenijim svetskim standardima i stručnim medicinskim vodičima.

  • U skladu sa potrebama naših pacijenata, u dnevnoj bolnici sprovodi se i druga simptomatska i suportivna terapija, nadoknada tečnosti, elektrolita, derivata krvi, albumina, gvoždja, antibiotska terapija.

  • Preferira se centralni venski pristup, putem porth-a-cath sistema, kojim se izbegava bol prilikom plasiranja intravneske kanile i oštećenje perifernih vena ponavljanim venepunkcijama i primenom citostatske terapije. 

   Ovde možete pročitati više o samom porth-a-cath sistemu.

  • Naši doktori, medicinske sestre i tehničari obučeni su da intenzivno prate pacijente kako tokom, tako i nakon primenjene terapije. Nadzor se nastavlja i nakon primenjene terapije, a po potrebi ćemo Vas kontaktirati radi saveta i prevencije potencijalnih toksičnosti.