10. maja 2016.

Novosti

 

NOVA PROCEDURA ZA VENEPUNKCIJU - TRAGAČ VENA

U pitanju je najnoviji infracrveni tragač vena koji omogućava kod pacijenata sa otežanim venskim pristupom lakše uzorkovanje krvi i plasiranje braunila.
 
 
 
 


U petak 24.01.2020.održano je predavanje akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod nazivom:

TEMA: „PRAĆENJE PROMENA PROPISA POMAŽE U PRAVILNOM SPROVOĐENJU PRAVA PACIJENATA “

Autori: mr.sc. dr Ružica Jovanović , dr Zora Pandurov,

Na sledećem linku  Predavanje Oncomed 24.01.2020. možete preuzeti informator sa predavanja.