22. juna 2018.

Konsultanti

Prof. dr sci.med. Dino Tarabar 

Gastroenterolog – onkolog

Dr Danijela Mijušković Janković

Specijalista radiologije

Prof. dr Slobodan Marjanović

Internista – hematolog

Prim. dr. Sci. Med. Ljiljana Stamatović

Specijalista interne medicine – subspecijalista onkolog

Prim. dr. sci. Med. Tamara Ursulović

Specijalista interne medicine – subspecijalista medikalne onkologije

Dr Zoran Paunić

Lekar specijalista interne medicine-subspecijalista nefrolog

Dr Velibor Jolić

Lekar specijalista neurologije

Dr Mirjana Branković Magić

Biolog – doktor medicinskih nauka