22. juna 2018.

Konsultanti

Prof. dr sci.med. Dino Tarabar 

Gastroenterolog – onkolog

Dr Danijela Mijušković Janković

Specijalista radiologije

dr. Biljana Šeha

stereotaksična radiohirurgija- radijacioni onkolog

Prim. dr. Sci. Med. Ljiljana Stamatović

Specijalista interne medicine – subspecijalista onkolog

Prim. dr. sci. Med. Tamara Ursulović

Specijalista interne medicine – subspecijalista medikalne onkologije

Dr Velibor Jolić

Lekar specijalista neurologije

Dr Zoran Paunić

Lekar specijalista interne medicine-subspecijalista nefrolog

Dr. Suzana Vasić

Specijalista interne medicine

Dr Mirjana Branković Magić

Biolog – doktor medicinskih nauka

Prof.dr. Dragomir Marisavljević

pecijalista interne medicine – subspecijalista-hematolog .