NAŠE USLUGE

Go to DNEVNA BOLNICA

DNEVNA BOLNICA

U našoj dnevnoj bolnici primenjuje se specifična onkološka terapija – hemioterapija, biološka terapija, imunoterapija i hormonoterapija.

Go to KONSULTATIVNI PREGLEDI

KONSULTATIVNI PREGLEDI

Naši stručnjaci iz oblasti onkologije I hemato onkologije daju svoje mišljenje o daljim terapijskim opcijama, a na osnovu višegodišnjeg iskustva u lečenju malignih bolesti.

Go to KONZILIJARNI PREGLEDI

KONZILIJARNI PREGLEDI

Konzilijarni pregledi stručnog tima, uz multidisciplinarni pristup i donošenje konzilijarnog mišljenja o specifičnom onkološkom lečenju, u oblasti onkologije i hemato-onkologije

Go to PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

Naš stručni tim sa velikim iskustvom posvetiće se zbrinjavanju bola, umora, poremećaja ishrane – nedostatak apetita I kancer kaheksije, saveti za ishranu onkoloških bolesnika , otežano disanje, mučnina I povraćanje, dijareja, promene na koži

Go to PORT-A-CATH

PORT-A-CATH

Centralni kateteri tipa port-a-cath pomažu da se prevaziće potreba za ponavljanim perifernim ili centralnim venepunkcijama. Doprinose većem komforu primene hemioterapije i otklanjaju rizik od teških oštećenja perifernih vena i okolnih mekih tkiva.

Go to PODRŠKA PACIJENTIMA

PODRŠKA PACIJENTIMA

Program podrške pacijentima kojim se od strane farmaceutskih kompanija obezbeđuje popust za pacijente na određene lekove.

Go to KLINIČKE STUDIJE

KLINIČKE STUDIJE

U našoj ustanovi sprovode se kliničkih istraživanja u okviru međunarodnih kliničkih studija različitih lokalizacija maligniteta (dojka, pluća, urogenitalni tumori, gastrointestinalni tumori)

Go to PRECIZNA MEDICINA

PRECIZNA MEDICINA

Precizna medicina – genetsko testiranje tumorskog tkiva i cirkulišućih ćelija tumora iz krvi pacijenta, kao i osetljivost tumora na citostatike.