16. maja 2018.

Centralni venski pristup tipa PORT-A-CATH

Naše osoblje sa višegodišnjim iskustvom kompletno je obučeno za korišćenje Porth-A-Cath sistema.

Kvalitet života i umanjenje tegoba naših pacijenata, vezanih za bolest i lečenje, predstavljaju naš bitni i realni cilj.

Adekvatan venski pristup je od izuzetnog značaja tokom celokupnog lečenja onkoloških pacijenata. Neophodan je od inicijalnih stadijuma lečenja, tokom hirurških intervencija i hemioterapije, tretiranja uznapredovale bolesti, ali i tokom poslednjih stadijuma, radi sprovodjenja mera palijativnog zbrinjavanja.

Centralni kateteri tipa port-a-cath pomažu da se prevaziće potreba za ponavljanim perifernim ili centralnim venepunkcijama. Doprinose većem komforu primene hemioterapije i otklanjaju rizik od teških oštećenja perifernih vena i okolnih mekih tkiva.

Ovaj način primene terapije postao je, gotovo rutinska stvar u razvijenim zemljama.

Dr Sandra Krstajić 2017.god. polagala je rad uže specijalizacije na temu “Komparativna analiza dva venska pristupa u primeni hemioterapije: centralnog venskog katetera tipa port-a-cath i periferne venske kanile”