10. maja 2018.

Stalni tim

Dr Sandra Krstajić, MRCP

Specijalista interne medicine – subspecijalista 
medikalni onkolog, 
vlasnik i direktor

Prof. dr Vladimir Kovčin

Specijalista interne medicine, 
subspecijalista medikalni onkolog       

Dr Senka Mihajlović

specijalista interne medicine
zamenik direktora

Dr Bojana Četniković

lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Prof. Dr. sci. med. Dino Tarabar

internista-gastroenterolog-onkolog

Dr Andrea Malešević

lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Dr Sanja Seočanac

lekar na specijalizaciji 

Dr Biljana Aksentijević

specijalista interne medicine

Eva Grubnić

magistar farmacije

Dr Andrijana Stančić

klinički lekar

Snježana   Glišić

zamenik direktora za upravne i organizacione poslove

Kristina Staletović

medicinska sestra

Dragana Bogetić

medicinska sestra

Jovan  Vasković

medicinski tehničar

 Olivera Jevtić

medicinska sestra

     Milica      Tasić

Poslovni sekretar

Maja Stevanović

Poslovni sekretar

   Tijana Čojić

medicinska sestra

Dragana Tomin

medicinska sestra

Nina Miladinović

medicinska sestra

Milica Cvetanović

Poslovni sekretar

Verica Marković

medicinska sestra

Mirjana Lukić

medicinska sestra

Branko Radaković

medicinski tehničar

Jelena Čučurović

medicinska sestra

Bojana Cvetković

medicinska sestra

  Anica Vuletić

domaćica

Mijatović Slađana 

domaćica

Šašo Mirna

domaćica

Milan Milić

Vozač