10. maja 2018.

Stalni tim

Dr Sandra Krstajić, MRCP

Specijalista interne medicine – subspecijalista 
medikalni onkolog, 
vlasnik i direktor

Prof. dr Vladimir Kovčin

Specijalista interne medicine, 
subspecijalista medikalni onkolog       

Dr Senka Mihajlović

specijalista interne medicine
zamenik direktora

Dr Bojana Četniković

lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Prof. Dr. sci. med. Dino Tarabar

internista-gastroenterolog-onkolog

Dr Nena Stojnev 

 lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Dr Andrea Malešević

lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Dr Biljana Aksentijević

specijalista interne medicine

Dr Dušan Bogićević

klinički lekar

Snježana   Glišić

zamenik direktora za nemedicinska pitanja

Aleksandra Jakovljević

medicinska sestra

Dragana Bogetić

medicinska sestra

Kristina Staletović

medicinska sestra

Jovan  Vasković

medicinski tehničar

     Milica      Tasić

Poslovni sekretar

Maja Stevanović

Poslovni sekretar

   Olivera    Jevtić

medicinska sestra

     Tijana     Čojić

medicinska sestra

Nina Miladinović

medicinska sestra

Verica Marković

medicinska sestra

   Mirjana     Lukić

medicinska sestra

Branko Radaković

medicinski tehničar

  Anica Vuletić

domaćica

Milenković Aleksandra

domaćica

Šašo Mirna

domaćica

Nemet Vjeročka

domaćica

Vladimir Milutinović

Vozač