11. maja 2018.

Precizna medicina

Iako danas imamo sve više dostupnih hemioterapeutika i lekova za lečenje malignih bolesti, i dalje smo svedoci izostanka odgovora na određene lekove kod određenih pacijenata,

U saradnji sa međunarodnim kompanijama, u mogućnosti smo da našim pacijentima obezbedimo savremeno gensko profiliranje tumorskog tkiva i molekularno testiranje tumorskih ćelija na osnovu kojeg se može dobiti osetljivost određenog tumora na lekove, ili pak postojanje određenih mutacija koje dovode do rezistencije i izostanka odgovora na lekove. Ovim se postiže individualizacija terapije , ciljana ili “target” terapija , što je najviši domet danas .

Za više informacija kontaktirajte naš stručni tim.

 

TESTOVI U PONUDI:

Caris Life Sciences

Genetsko testiranje tumorskog tkiva, analiza 615 gena, osetljivost tumora na citostatike

- Foundation One Medicine

Genetsko testiranje tumorskog tkiva, analiza 300 gena

OncoNext 

Molekularna analiza cirkulišućih tumorskih ćelija iz krvi bolesnika i genetsko testiranje tumorskog tkiva.